sản phẩm làm từ bưởi

Mứt bưởi nhà làm nha các bạn !!!

Buoi da xanh

Vuờn bưởi nhà trồng, tại ấp số 1, Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng

Buoi da xanh

Bưởi danh xanh được trồng trên 4 năm tuổi

Buoi danh xanh

Bưởi trồng ở vùng đất phù sa mang trái ngọt